Previous Image
Next Image

info heading

info content


Klachten en geschillen regeling

Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening, de rekening of andere dingen. Heeft u vragen of klachten, laat het dan weten! Spreek mij vooral aan, als er dingen mochten zijn waar u niet tevreden over bent, zodat we er samen uit kunnen gaan komen! Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Mochten we er alsnog niet uitkomen, dan heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen, danwel bij een geschillencommissie het probleem voor te leggen. Ik ben aangesloten bij de klacht- en geschillenregeling van  NVGZP, onderdeel ook van P3NL welke aansluiting heeft bij Klacht & Company. Klacht & Company kan zorgdragen voor de eerste klachtopvang door een klachtenfunctionaris en ook voor bemiddeling wanneer de zorgaanbieder er in gesprek met de cliënt niet tot een oplossing komt. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Mijn beroepsvereniging heeft samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL de aansluiting geregeld bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag. Zie hier de folder.

Hier kunt u meer daarover lezen, en een link naar het klachtenformulier vinden.