Previous Image
Next Image

info heading

info content


Tarieven psychologische zorg

Tarieven en vergoeding 

Vanaf 2014 wordt niet alle psychologische zorg meer vergoed. Alleen als er sprake is van een psychische stoornis. Is er sprake van verzekerde zorg dan is verwijsbrief van uw huisarts nodig waarin verwezen wordt naar de Basis GGz met een vermoeden van een DSM stoornis. De maximum tarieven voor de verzekerde zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).

U kunt hier links doorklikken naar de tarieven van dit jaar.

 

zorgkaart2016

 

 

 

 

 

 


Voor meer informatie
www.zorgvoorkwaliteit.nu en www.contractvrijepsycholoog.nl .