Previous Image
Next Image

info heading

info content


De rekening en betaling daarvan

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dat betekent dat u van mij  zelf de factuur ontvangt, en deze ook zelf aan mij betaald. Afhankelijk of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg kunt u deze factuur aan uw zorgverzekeraar doorsturen, om voor vergoeding in aanmerking te komen.

  • Is er sprake van verzekerde zorg, dan krijgt u een voorschot-deelnota van 97 euro voor een gesprek van 45 min. Een goede verwijsbrief van de huisarts is dan nodig.
  • Op basis van de tarieven, zoals genoemd op de tarievenpagina, voor een kort, middel of intensief behandeltraject- ontvangt u de eindrekening nadat de behandeling helemaal is afgesloten. De reeds betaalde voorschotten worden dan met deze eindnota verrekend. De eindnota kunt u doorsturen naar uw zorgverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering krijgt u geheel of gedeeltelijk de kosten weer terug. (zie de pagina over vergoedingen)
  • Is er sprake van onverzekerde zorg, dan krijgt u een zgn. OZP-nota, eveneens van 97 euro per consult van 45 min. Facturen voor onverzekerde zorg kunt u niet vergoed krijgen.
  • De facturen worden door eens per maand naar u verstuurd. Betaling daarvan gaat via een machtiging voor een automatische incasso . Het bedrag van de factuur wordt dan na ontvangst van de factuur van uw rekening afgeschreven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze binnen 8 weken door uw bank laten terugboeken.
  • Voor verzekerde zorg ben ik verplicht gegevens van u en de behandeling te vermelden. Op de pagina privacy vindt u meer informatie over de factuur en uw privacy, en hoe u daar via een formulier bezwaar tegen kunt maken.
  • Om te voorkomen dat u aan het eind van de behandeling geconfronteerd wordt met een groot bedrag ineens om te betalen (zie schema tarieven), werk ik met een maandelijks voorschot-deelnota gebaseerd op de geleverde zorg in die maand. Levert de voorschot-deelnota voor u een probleem op en wilt u een betalingsregeling treffen, bespreek dat vooraf, dan kan ik met u bespreken wat in uw situatie dan de beste oplossing is.
  • Stapt u over, of bent u overgestapt naar een andere behandelaar in de Basis GGZ, informeer dan bij uw zorgverzekeraar of u de behandeling door hen vergoed wordt. Meer info
  • Bij veel verzekeraars is het mogelijk om via een akte van cessie mij te machtigen de declaratie direct met uw zorgverzekeraar af te handelen. (in februari 2018 oordeelde de rechtbank in een zaak tegen Zilveren Kruis, dat ze dat ook verplicht zijn (lees meer))
Psychologen zonder contracten zijn tegen de macht van zorgverzekeraars bij de verlening van de zorg. De zorgverzekeraar stuurt namelijk op geld. Contractvrije psychologen vinden dat psychologische zorg niet ondergeschikt gemaakt mag worden aan geld, en geven prioriteit aan kwaliteit. Zij willen zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen. Zij vinden dat inmenging van verzekeraars niet ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering. Contractvrije psychologen willen uw privacy waarborgen en vinden dat uw zorgverzekeraar niets te maken heeft met de reden waarom u een psycholoog bezoekt.  Meer informatie vindt u op www.contractvrijepsycholoog.nl