Previous Image
Next Image

info heading

info content


Vergoedingen

“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

(Slogan Patiëntenfederatie NPCF)

In de Basisverzekering zitten de kosten voor verzekerde zorg van de Basis GGz in het pakket. Vanaf 2014 is niet alle zorg van een psycholoog verzekerde zorg helaas. Hoeveel u terug krijgt, is afhankelijk van uw pakket. Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Met een resiitutiepolis krijgt u meestal meer terug dan als met een budgetpolis. Met een restitutie-polis blijft u zelf aan het stuur. U bepaalt welke zorgaanbieder bij u past. Met een restitutie-polis bent u verzekerd van vrije keuze. Kies dus bewust voor uw zorgverzekeraar en polis.

Overzicht van vergoeding ongecontracteerde GGZ

Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar voor contractvrije zorgaanbieders krijgt u een gedeelte of soms helemaal de kosten van uw behandeling terug als er sprake is van verzekerde zorg. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. Heeft u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 90 tot 100% van de kosten terug. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden.

Op de website contractvrijepsycholoog.n vindt u onderstaand een lijstje van zorgverzekeraars en restitutiepolissen die 100% vergoeden bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders 100% van het marktconforme tarief  (vraag het altijd na bij uw zorgverzekeraar!)

Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2021-Contractvrije-Psycholoog

“Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan. Dus kies bewust.”

Natura en Restitutiepolissen

De restitutiepolis zorgt ervoor dat de kosten die u maakt volledig of marktconform door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De natura- of budgetpolis is wel goedkoper, maar aangezien u vaak minder terugkrijgt als u voor een zorgaanbieder kiest die niet door uw zorgverzekeraars is gecontracteerd, uiteindelijk dan weer duurder. Wilt u volledige keuzevrijheid, dan kiest u voor een restitutiepolis.

Overzicht zorgverzekeraars:  kies een zorgverzekeraar waarbij u zelf uw zorgaanbieder kunt kiezen

 

Is de Basis GGZ onvoldoende?

Als een traject in de basis GGZ onvoldoende is, kunt u zich aanmelden bij de SGGZ. De zorgverzekeraars stellen voorwaarden aan een tweede behandeltraject in de Basis GGZ: lees hier meer.


 

U kunt natuurlijk altijd overstappen naar of van een andere psycholoog, informeer dan wel naar de vergoeding van de kosten. Lees ook: info van het NIP

Hinderpaalcriterium

Zorgverzekeraars zijn, volgens een uitspraak van de rechter, verplicht 75% van het marktconforme tarief aan u te vergoeden, volgens het hinderpaalcriterium (het tarief mag niet een te grote hinderpaal vormen, om uw vrijheid om uw zorgaanbieder zelf te kiezen te hinderen). Mocht uw zorgverzekeraar zich daar niet aan houden, of mocht u andere problemen hebben met uw zorgverzekeraar dan kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen:zie www.skgz.nl.

Lees hier de uitspraak waarin de rechter bepaalt dat minimaal 75% vergoed moet worden.

Print deze pagina

 * Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals op internet gevonden op de websites van de zorgverzekeraars. doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Kijk het altijd zelf na in uw polis, of informeer bij uw zorgverzekeraar.