Previous Image
Next Image

info heading

info content


Kwaliteit

Kwaliteit van een hulpverlener is natuurlijk van groot belang. U wilt immers dat uw hulpverlener goed werk aflevert, voldoet aan eisen die rond deskundigheid gesteld mogen worden, een en ander goed georganiseerd heeft rondom de zorg, en dat clienten tevreden zijn over de geleverde hulp. Op deze pagina leest u daar meer over.

  • Registraties: Lydie van Leeuwen is GZ-psycholoog BIG en is lid van diverse beroepsorganisaties, die controle uitoefenen over bij- en nascholing, werkervaring ed. U leest op deze pagina daar meer over.
  • Professioneel netwerk: Ik werk samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, collega’s, praktijkondersteuners GGZ, om gezamenlijk een goed netwerk te organiseren van waaruit de zorg geregeld wordt. Lees hier meer.
  • Privacy en geheimhouding: uw privacy is vanzelfsprekend heel belangrijk. Ik heb geheimhoudingplicht en heb uw privacy hoog in het vaandel. Hier leest u meer.
  • Klachtenregeling: mocht u het niet eens zijn met bepaalde zaken, bespreek dat met mij. Mochten we er niet uitkomen, dan heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen, danwel bij een geschillencommissie het probleem voor te leggen. Op deze pagina vindt u meer informatie
  • Kwaliteitsstatuut en ROM: vanaf 2017 is het voor psychologen verplicht om metingen te doen over de effectiviteit van de hulpverlening (dat heet ROM-men, lees hier meer) en daarnaast om in een kwaliteitsstatuut vast te leggen over hoe zij de kwaliteit van de hulpverlening en organisatie daarom heen organiseren. Dat gebeurt in een kwaliteitsstatuut, hier te downloaden.
  • Ervaringen van cliënten: Op de website zorgkaartnederland.nl kunnen cliënten reviews plaatsen. U krijgt daardoor een idee wat de ervaringen van anderen zijn. Lydie van Leeuwen krijgt daar een hoge beoordeling. Kijk hier verder