Previous Image
Next Image

info heading

info content


Professioneel netwerk

Ik maak gebruik van een professioneel netwerk. Ik heb een intensieve samenwerking met onder meer de volgende huisartsenpraktijken

  • Mulders & Heitman in Lage Zwaluwe
  • Dokters&Co in Terheijden
  • Onder de Toren in Terheijden en Wagenberg
  • De Ligne in Made
  • Den Hoek in Zevenbergschen Hoek

De samenwerking bestaat daaruit dat er overleg gepleegd kan worden over indicatiestelling, diagnostiek, consultatie, overleg over behandelplan en voortgang, medicatie en eventuele doorverwijzing mocht ik geen passend aanbod kunnen bieden op uw zorgvraag.

Ik neem deel aan de multi-disciplinaire overleggen (MDO) die door de praktijken in Terheijden en Made georganiseerd worden, waaraan ketenpartners, zoals het maatschappelijk werk, verslavingszorg, GGD, psychiater, huisartsen, POH-GGZ, psychosomatisch fysiotherapeuten ook deelnemen.

Met collega’s GZ-psychologen in de regio heb ik een nauwe samenwerking. Indien nodig kan ik naar hen verwijzen als ik een langere wachttijd zou hebben, bij bv. voorkeur voor een manlijke behandelaar, in het geval het tussen patiënt en behandelaar niet zou ‘klikken’, of een andere invalshoek om de problematiek mogelijk beter te kunnen behandelen. Is er sprake van meerdere aanmeldingen in één systeem, dan kan ik overleggen om iemand dan door te verwijzen.

Ik heb regelmatig (eens in de maand) intervisie met collega GZ-psychologen Yvonne de Jong-Pasman, Mariëlle Bouwens, Tanja van Os en Carin van Geel (psycholoog en mediator).

Twee maal per jaar heb ik, samen met mijn collega’s in de regio die in de Basis GGZ werkzaam zijn, Frank Annéé, Yvonne de Jong, Stijn van den Eerembeemt, overleg met de collega’s in de regio die werkzaam zijn in de gespecialiseerde GGZ, te weten Marianne Marissink, Loes Koen en Betty van Hulzen uit Terheijden.

Ik heb zelf geen 24 uurs zorg cq. bereikbaarheid bij crisis. Mocht dit wel nodig zijn, dan zal ik doorverwijzen in overleg met de huisarts naar bv. een instelling voor GGZ. Cliënten kunnen natuurlijk altijd in geval van crisis contact opnemen met de huisarts of de huisartsenpost.